Hang en sluitwerk

Mechanische beveiliging :

De toename van de criminaliteit dwingt ons er helaas toe om thuis en op het werk steeds meer en betere beveiligings maatregelen te treffen. Wellicht een niet zo prettige gedachte, maar helaas wel een realistisch feit.
Een goede beveiliging van de woning of het bedrijf bestaat uit een aantal inbraakvertragende en diefstalvoorkomende maatregelen. De aanschaf van goed hang- en sluitwerk en een braak en/of brandwerende kluis vormt een onmisbaar onderdeel van uw beveiligingsmaatregelen.

Deze pagina staat ook nog in de steigers.